Όταν διεξάγετε εργασίες επισκευής με τα Γνήσια Ανακατασκευασμένα Ανταλλακτικά της Mercedes-Benz, μπορείτε να βασίζεστε στα γνώριμα πρότυπα ποιότητας. Με τα ανταλλακτικά που ανακατασκευάζονται από τους ειδικούς μας, σας εγγυώμαστε ποιότητα και ασφάλεια – και, επιπλέον, σας προσφέρουμε τους ίδιους όρους εγγύησης με εκείνους που ισχύουν για καινούρια ανταλλακτικά.

Η διαδικασία ανακατασκευής που ακολουθείται για τα Γνήσια Ανακατασκευασμένα Ανταλλακτικά της Mercedes-Benz ελέγχεται αυστηρά και περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Από την πλήρη αποσυναρμολόγηση του εξαρτήματος μέχρι τον καθαρισμό και τους οπτικούς, μετρητικούς και ηλεκτρονικούς ελέγχους, όλα τα στάδια της διαδικασίας επιθεωρούνται προσεκτικά. Αν κάποιο εξάρτημα δεν πληροί τις προδιαγραφές μας, υποβάλλεται εκ νέου σε επεξεργασία και επισκευάζεται αναλόγως. Όλα τα φθαρμένα εξαρτήματα αντικαθίστανται με καινούρια. Ο τελικός έλεγχος για όλα τα Γνήσια Ανακατασκευασμένα Ανταλλακτικά διεξάγεται με βάση τα ίδια αυστηρά πρότυπα που εφαρμόζονται για καινούρια ανταλλακτικά.