Ανθρώπινο Δυναμικό

Μόνο άρτια εκπαιδευμένοι υπάλληλοι συνεργείου με πλήρεις γνώσεις των κορυφαίων τεχνολογιών αυτοκινήτου της Mercedes-Benz μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες. Γι’αυτό είναι σημαντικό το προσωπικό μας, να έχει πάντα τις πλέον πρόσφατες γνώσεις. Για τη σωστή διάγνωση και συντήρηση είναι απαραίτητα τα κατάλληλα όργανα μετρήσεων και δοκιμών, όπως και η πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία συνεργείου. Για το λόγο αυτό, στην Κ.Δ. Παπαδόπουλος Α.Ε. το προσωπικό μας ενημερώνεται συνεχώς απο τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Mercedes Benz, τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο στις βασικές όσο και σε πιο εξειδικευμένες γνώσεις.